ماهی تون (bluewfin)

ماهی تون (bluewfin)

بلوفین
سه گونه باله آبی در چهار اقیانوس وجود دارد: اقیانوس اطلس غربی، اقیانوس اطلس شرقی، و مدیترانه، اقیانوس آرام و جنوبی. آنها تنها یک درصد از صید ماهی تن در جهان را تشکیل می دهند.
بلوفین پادشاه خانواده ماهی تن است که به خاطر گرفتن مبالغ شش رقمی از رستوران‌داران انحصاری در بازار ماهی معروف Tsukiji توکیو مشهور است. سابقه صید طولانی دارد، از منوی رستوران های آمریکای شمالی و اروپا حذف شده است و فقط در رستوران های سوشی گران قیمت یافت می شود. با این حال، به لطف تلاش‌های بین‌المللی، نشانه‌هایی از بهبود در ذخایر باله آبی در شمال شرقی اقیانوس اطلس وجود دارد که این امید را ایجاد می‌کند که سرنوشت این ماهی بسیار ارزشمند می‌تواند تغییر کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *