سس دبه گوجه فرنگی

سس گوجه فرنگی دبه 8 کیلوگرم

ترکیبات
رب گوجه فرنگی
شکر
سرکه
شربت گلوکز
نمک تصفیه شده خوراکی
قوام دهنده
ادویه
آب
ترکیبات
Tomato Paste
Sugar
Vinegar
Glucose Syrup
Salt
Stabilizer
Spices
Water
  • انرژی (22/57 کیلوکالری) 100%
  • قند (2/25 گرم) 100%
  • چربی (0/07 گرم) 100%
  • نمک (0/18 گرم) 100%
  • اسید های چرب ترانس (0 گرم) 100%
شماره پروانه ساخت 56/18711
کم متوسط زیاد
  • Energy (22/57 g) 100%
  • Sugar (2/25 g) 100%
  • Fat (0/07 g) 100%
  • Salt (0/18 g) 100%
  • Trans Fat (0 g) 100%
شماره پروانه ساخت 56/18711
کم متوسط زیاد
توضیحات :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *