سس مایونز شیشه ای شیلتون

سس مایونز شیشه ای 460 گرم

ترکیبات
روغن مایع گیاهی
تخم مرغ
سرکه
شکر
نمک تصفیه شده خوراکی
پودر خردل
قوام دهنده
اسید لاکتیک
بنزوات سدیم
سوربات پتاسیم
آب
ترکیبات
Vegetable Oil
Egg
Vinegar
Sugar
Salt
Mustard Powder
Stabilizer
Sodium Benzoate
Potassium Sorbate
Lactic Acid
EDTA
Water
  • انرژی (99/6 کیلوکالری) 100%
  • قند (0/78 گرم) 100%
  • چربی (10/05 گرم) 100%
  • نمک (0.16 گرم) 100%
  • اسید های چرب ترانس (0 گرم) 100%
شماره پروانه ساخت 56/18707
کم متوسط زیاد
  • Energy (6.99 kcal) 100%
  • sugar (0.78 grams) 100%
  • Fat (05.10 grams) 100%
  • Salt (0.16 grams) 100%
  • Trans Fat (0 g) 100%
شماره پروانه ساخت 56/18707
کم متوسط زیاد
توضیحات :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *