سس مایونز شیلتون

سس مایونز دبه 8 کیلوگرم

ترکیبات
روغن مایع گیاهی
تخم مرغ
سرکه
شکر
نمک تصفیه شده خوراکی
پودر خردل
قوام دهنده
اسید لاکتیک
بنزوات سدیم
سوربات پتاسیم
آب
ترکیبات
Vegetable Oil
Egg
Vinegar
Sugar
Salt
Mustard Powder
Stabilizer
Sodium Benzoate
Potassium Sorbate
Lactic Acid
EDTA
Water
  • انرژی (99/6 کیلوکالری) 100%
  • قند (0/78 گرم) 100%
  • چربی (10/05 گرم) 100%
  • نمک (0.16 گرم) 100%
  • اسید های چرب ترانس (0 گرم) 100%
شماره پروانه ساخت 56/18707
کم متوسط زیاد
  • Energy (6.99 kcal) 100%
  • sugar (0.78 grams) 100%
  • Fat (05.10 grams) 100%
  • Salt (0.16 grams) 100%
  • Trans Fat (0 g) 100%
شماره پروانه ساخت 56/18707
کم متوسط زیاد
توضیحات :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *