سس مایونز کم چرب

سس مایونز کم چرب دبه 8 کیلوگرم

ترکیبات
روغن مایع گیاهی
تخم مرغ
سرکه
شکر
نشاسته اصلاح شده
نمک تصفیه شده خوراکی
قوام دهنده
پودر خردل
اسید لاکتیک
بنزوات سدیم
سوربات پتاسیم
آب
ترکیبات
Vegetable Oil
Egg
Vinegar
Sugar
Modified Starch
Salt
Stabilizer
Mustard Powder
Lactic Acid
Sodium Benzoate
Potassium Sorbate
Water
  • انرژی (59/4 کیلوکالری) 100%
  • قند (0/82 گرم) 100%
  • چربی (4/2 گرم) 100%
  • نمک (0/17 گرم) 100%
  • اسید های چرب ترانس (0 گرم) 100%
شماره پروانه ساخت
کم متوسط زیاد
  • Energy (59/4 kcal) 100%
  • Sugar (0.82 g) 100%
  • Fat (4/2 g) 100%
  • Salt (0/17 g) 100%
  • Trans Fat (0 g) 100%
شماره پروانه ساخت
کم متوسط زیاد
توضیحات :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *