کنسرو ماهی تون در روغن زیتون

کنسرو ماهی تون در روغن زیتون 180 گرم

ترکیبات
گوشت ماهی هوور و گیدر چند تکه روشن (وزن آبکش 72%)
روغن زیتون تصفیه شده 18%
محلول آب نمکی (نمک تصفیه شده خوراکی حداکثر 5/14%)
ترکیبات
Light Tuna Chunk Meat (Drained Wt: 72%)
Refined Olive Oil 18%
Salt Water Solution (Refined Edible Salt Max 1/5%)
دسته بندی : ماهی تون و مرغ
  • انرژی (168/72 کیلو کالری) 100%
  • قند (0 گرم) 100%
  • چربی (11/40 گرم) 100%
  • نمک (0/59 گرم) 100%
  • اسید های چرب ترانس (0 گرم) 100%
شماره پروانه ساخت 56/11880
کم متوسط زیاد
  • Energy (168/72 Kcal) 100%
  • Sugar (0 g) 100%
  • Fat (11/40) 100%
  • Salt (0/29) 100%
  • Trans (0 g) 100%
شماره پروانه ساخت 56/11880
کم متوسط زیاد
توضیحات :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *