کنسرو ماهی تون در روغن با طعم سبزیجات

کنسرو ماهی تون در روغن با طعم سبزیجات 180 گرم

ترکیبات
گوشت ماهی هوور یا گیدر چند تکه روشن (وزن آبکش 74%)
روغن مایع گیاهی 18%
محلول آب نمکی (نمک تصفیه شده خوراکی حد اکثر 5/1%)
سبزیجات معطر 9/0
ترکیبات
Light Tuna Chunk Meat (Drained Wt: 74%)
Vegetable Oil 18%
Salt Water Solution (Refined Edible Salt Max 1/5%)
Herbs 0/9%
دسته بندی : ماهی تون و مرغ
  • انرژی (187/51 کیلو کالری) 100%
  • قند (0 گرم) 100%
  • چربی (11/4 گرم) 100%
  • نمک (0/78 گرم) 100%
  • اسید های چرب ترانس (0 گرم) 100%
شماره پروانه ساخت 56/11376
کم متوسط زیاد
  • Energy (187/51 Kcal) 100%
  • Sugar (0 g) 100%
  • Fat (11/4) 100%
  • Salt (0/78) 100%
  • Trans (0 g) 100%
شماره پروانه ساخت 56/11376
کم متوسط زیاد
توضیحات :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *