کنسرو ماهی تون در روغن با طعم دودی

کنسرو ماهی تون در روغن با طعم دودی 180 گرم

ترکیبات
گوشت ماهی هوور یا گیدر چند تکه روشن (وزن آبکش 72%)
روغن مایع گیاهی 18%
محلول آب نمکی (نمک تصفیه شده خوراکی حد اکثر 1/5%)
طعم دهنده دود طبیعی 0/5%
ترکیبات
Light Tuna Chunk Meat (Drained Wt: 72%)
Vegetable Oil 18%
Salt Water Solution (Refined Edible Salt Max 1/5%)
Natural Smoked Flavor 0/5%
دسته بندی : ماهی تون و مرغ
  • انرژی (163/2 کیلو کالری) 100%
  • قند (0 گرم) 100%
  • چربی (11/70 گرم) 100%
  • نمک (0/29 گرم) 100%
  • اسید های چرب ترانس (0 گرم) 100%
شماره پروانه ساخت 56/10391
کم متوسط زیاد
  • Energy (162 Kcal) 100%
  • Sugar (0 g) 100%
  • Fat (11/70) 100%
  • Salt (0/29) 100%
  • Trans (0 g) 100%
شماره پروانه ساخت 56/10391
کم متوسط زیاد
توضیحات :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *