کنسرو رب گوجه فرنگی – کیفیت ممتاز (400 گرم)

کنسرو رب گوجه فرنگی 400 گرم

ترکیبات
آب گوجه فرنگی صاف و تغلیظ شده
نمک تصفیه شده خوراکی 1/5%
بریکس کل 26/5 - 28/5
بریکس پس از کسر نمک حداقل 25
ترکیبات
Concentrated Tomato Juice
(Refined Edible Salt 1/5%)
Brix 26/5 - 28/5
Brix: Min 25 Salt Not Taken Into Considration
دسته بندی : رب گوجه فرنگی
  • انرژی (30/6 کیلوکالری) 100%
  • قند (4/33 گرم) 100%
  • چربی (0/16 گرم) 100%
  • نمک (0/45 گرم) 100%
  • اسید های چرب ترانس (0 گرم) 100%
شماره پروانه ساخت 56/16584
کم متوسط زیاد
  • Energy (30/6 Kcal) 100%
  • 100%
  • Fat (0/16 g) 100%
  • Salt (0/45 g) 100%
  • Trans (0 g) 100%
شماره پروانه ساخت 56/16584
کم متوسط زیاد
توضیحات :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *