کنسرو خیار شور – ممتاز (680 گرم)

کنسرو خیار شور – معمولی 680 گرم

ترکیبات
خیار سبز
سرکه
نمک تصفیه شده خوراکی 3/5%
ترخون
سیر
فلفل سبز
آب
وزن آبکش حداقل 48%
ترکیبات
Cucumber
Vinegar
Salt 3.5%
Tarragon
Garlic
Chili Pepper
Water
Drained Wt: 48%
دسته بندی : خیارشور و زیتون
  • انرژی (1/236 کیلو کالری) 10.36%
  • قند (0/309 گرم) 100%
  • چربی ( 0/09 گرم) 100%
  • نمک (1/05 گرم) 100%
  • اسید های چرب ترانس (0 گرم) 100%
شماره پروانه ساخت 36/3611
کم متوسط زیاد
  • Energy (1/236 Kcal) 100%
  • Sugar (0/309 g) 100%
  • Fat (0/9 g) 100%
  • Salt (1/05 g) 100%
  • Trans (0 g) 100%
شماره پروانه ساخت 36/3611
کم متوسط زیاد
توضیحات :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *