کنسرو نخود سبز (400 گرم)

کنسرو نخود سبز 400 گرم

ترکیبات
نخود سبز
نمک تصفیه شده خوراکی 1/6%
آب
وزن آبکشی حداقل 58%
ترکیبات
Green Peas
Salt 1/6%
Water
Drained Wt: 58%
دسته بندی : حبوبات و سبزیجات
  • انرژی (70.72 کیلوکالری) 100%
  • قند (1.27 گرم) 100%
  • چربی (0/36 گرم) 100%
  • نمک (1/07 گرم) 100%
  • اسید های چرب ترانس (0 گرم) 100%
شماره پروانه ساخت 56/8842
کم متوسط زیاد
  • Energy (70/72 Kcal) 100%
  • Sugar (1/27 g) 100%
  • Fat (0/36 g) 100%
  • Salt (1/07 g) 100%
  • Trans (0 g) 100%
شماره پروانه ساخت 56/8842
کم متوسط زیاد
توضیحات :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *