کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی با فلفل چیلی

کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی با فلفل چیلی 180 گرم

ترکیبات
گوشت ماهی هوور یا گیدر چند تکه روشن (وزن آبکش 74%)
محلول آب نمکی (نمک تصفیه شده خوراکی حداکثر 5/1%)
روغن مایع گیاهی 18%
فلفل قرمز 1%
ترکیبات
Light Tuna Chunk Meat (Drained Wt: 74%)
Salt Water Solution (Refined Edible Salt Max 1/5%)
Vegetable Oil 18%
دسته بندی : ماهی تون و مرغ
  • انرژی (150/84) 100%
  • قند (0 گرم) 100%
  • چربی (10/44) 100%
  • نمک (0/35) 100%
  • اسید های چرب ترانس (0 گرم) 100%
شماره پروانه ساخت 56/33082
کم متوسط زیاد
  • Energy (150/84 kcal) 100%
  • Sugar (0 g) 100%
  • Fat (10/44 g) 100%
  • Trans Fat (0 g) 100%
شماره پروانه ساخت 56/33082
کم متوسط زیاد
توضیحات :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *