سس مایونز کم چرب 350 گرم شیلتون

سس مایونز کم چرب 350 گرم

ترکیبات
روغن مایع گیاهی
تخم مرغ
سرکه
شکر
نشاسته اصلاح شده
نمک تصفیه شده خوراکی
قوام دهنده
پودر خردل
اسید لاکتیک
بنزوات سدیم
سوربات پتاسیم
آب
ترکیبات
Vegetable Oil
Egg
Vinegar
Sugar
Modified Starch
Salt
Stabilizer
Mustard Powder
Lactic Acid
Sodium Benzoate
Potassium Sorbate
Water
  • انرژی (59/4 کیلوکالری) 100%
  • قند (0/82 گرم) 100%
  • چربی (4/2 گرم) 100%
  • نمک (0/17 گرم) 100%
  • اسید های چرب ترانس (0 گرم) 100%
شماره پروانه ساخت
کم متوسط زیاد
  • Energy (59/4 kcal) 100%
  • Sugar (0.82 g) 100%
  • Fat (4/2 g) 100%
  • Salt (0/17 g) 100%
  • Trans Fat (0 g) 100%
شماره پروانه ساخت
کم متوسط زیاد
توضیحات :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *