کنسرو ماهی تون با شوید

کنسرو ماهی تون با شوید در روغن گیاهی 180 گرم

ترکیبات
گوشت ماهی هوور یا گیدر چند تکه روشن (وزن آبکش 74%)
روغن مایع گیاهی 18%
محلول آب نمکی (نمک تصفیه شده خوراکی حد اکثر 5/1%)
شوید 9/0%
ترکیبات
Light Tuna Chunk Meat (Drained Wt: 74%)
Vegetable Oil 18%
Salt Water Solution (Refined Edible Salt Max 1/5%)
Dill 0/9%
دسته بندی : ماهی تون و مرغ
  • انرژی (181.20 کیلو کالری) 100%
  • قند (0 گرم) 100%
  • چربی (13.63 گرم) 100%
  • نمک (0.66 گرم) 100%
  • اسید های چرب ترانس (0 گرم) 100%
شماره پروانه ساخت 56/11376
کم متوسط زیاد
  • Energy (181/20 Kcal) 100%
  • Sugar (0 g) 100%
  • Fat (13/63) 100%
  • Salt (0/66) 100%
  • Trans (0 g) 100%
شماره پروانه ساخت 56/11376
کم متوسط زیاد
توضیحات :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *