کنسرو ماهی تون درآب نمک

کنسرو ماهی تون درآب نمک 180 گرم

ترکیبات
گوشت ماهی هوور یا گیدر چند تکه روشن (وزن آبکش 70%)
محلول آب نمکی (نمک تصفیه شده خوراکی حداکثر 1/5%)
ترکیبات
Light Tuna Chunk Meat (Drained Wt: 70%)
Salt Water Solution (Refined Edible Salt Max 1/5%)
دسته بندی : ماهی تون و مرغ
  • انرژی (57/1 کیلوکالری) 100%
  • قند (0 گرم) 100%
  • چربی (0/72 گرم) 100%
  • نمک (0/88 گرم) 100%
  • اسید های چرب ترانس (0 گرم) 100%
شماره پروانه ساخت 56/11377
کم متوسط زیاد
  • Energy (57.1 kcal) 100%
  • Sugar (0 gr) 100%
  • Fat (0.72 gr) 100%
  • Salt (0.88 gr) 100%
  • Trans fatty acids (0 g) 100%
شماره پروانه ساخت 56/11377
کم متوسط زیاد
توضیحات :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *