کنسرو ماهی تون در روغن

کنسرو ماهی تون در روغن 180 گرم

ترکیبات
گوشت ماهی هوور یا گیدر چند تکه روشن (وزن آبکش 72%)
روغن مایع گیاهی 18%
محلول آب نمکی (نمک تصفیه شده خوراکی حداکثر 5/1%)
ترکیبات
Light Tuna Chunk Meat (Drained Wt: 72%)
Vegetable Oil 18%
Salt Water Solution (Refined Edible Salt Max 1/5%)
دسته بندی : ماهی تون و مرغ
  • انرژی (162 کیلو کالری) 100%
  • قند (0 گرم) 100%
  • چربی (12.1 گرم) 100%
  • نمک (0.25 گرم) 100%
  • اسیدهای چرب ترانس (0 گرم) 100%
شماره پروانه ساخت 56/11012
کم متوسط زیاد
  • Energy (162 kcal) 100%
  • Sugar (0 g) 100%
  • Fat (12.1 g) 100%
  • Salt (0.25 g) 100%
  • Trans Fat (0 g) 100%
شماره پروانه ساخت 56/11012
کم متوسط زیاد
توضیحات :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *